paździe.1

„Ruszaj w drogę po nagrody”

dodano: 1 października 2009 przez plocia


„Ruszaj w drogę po nagrody”

 

Rywalizacja konkursowa polega na zakupie produktów wymienionych w paragrafie 5 poniżej o jak największej wartości w czasie trwania Konkursu i jego poszczególnych etapów.

Konkursem objęte są wszystkie produkty marki „Winiary” nabyte w którymkolwiek ze sklepów wymienionych w Załączniku do Regulaminu, zwane dalej „Produktami”.

Konkurs trwa od 10 września 2009 r. do 10 grudnia 2009 r. 2. Konkurs dzieli sie na 3 etapy miesięczne trwające: a) od 10 września do 9 października 2009 r., b) od 10 października do 9 listopada 2009 r., c) od 10 listopada do 10 grudnia 2009 r. 3. Konkurs dzieli się na 13 etapów tygodniowych trwających: a) od 10 do 16 września 2009 r., b) od 17 do 23 września 2009 r., c) od 24 do 30 września 2009 r., d) od 1 do 7 października 2009 r., e) od 8 do 14 października 2009 r., f) od 15 do 21 października 2009 r., g) od 22 do 28 października 2009 r., h) od 29 października do 4 listopada 2009 r., i) od 5 do 12 listopada 2009 r., j) od 13 do 19 listopada 2009 r., k) od 20 do 26 listopada 2009 r., l) od 27 listopada do 3 grudnia 2009 r., m) od 4 do 10 grudnia 2009 r.

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie jego trwania wysłać z telefonu komórkowego wiadomość SMS o treści „WINIARY” i podać swój numer karty Rodziynka (format wiadomości: „WINIARY.numer_karty_rodziynka”) na numer telefonu 7037 (całkowity koszt SMSa 0,61 zł brutto). 2. O terminie i kolejności zgłoszeń udziału w Konkursie decyduje chwila zarejestrowania SMSa w systemie komputerowym wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMSy w imieniu Organizatora. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn leżących po stronie operatora telefonii komórkowej. 4. Jeden numer karty Rodziynka może posłużyć do zgłoszenia udziału w Konkursie tylko jeden raz. Kolejne zgłoszenia tego samego numeru nie będą przyjmowane. 5. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w Konkursie uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą jego przystąpienie do konkursu wraz z numerem karty Rodziynka w celu weryfikacji jego poprawności lub też wiadomość zawiadamiającą o niepoprawności dokonanego zgłoszenia. Organizator nie gwarantuje, że otrzymanie wiadomości potwierdzającej przystąpienie do Konkursu faktycznie uprawnia zgłaszającego do udziału w Konkursie, w sytuacji gdy podany numer karty Rodziynka jest nieprawidłowy. 6. Jeden uczestnik Konkursu identyfikowany za pomocą jednego numeru karty Rodziynka i numeru telefonu komórkowego, z którego przesłano zgłoszenie udziału w Konkursie, może wygrać więcej niż jedną nagrodę.

1. Każdy zakup Produktów w jednym ze sklepów wymienionych w Załączniku do niniejszego regulaminu w czasie trwania Konkursu będzie przeliczany na tzw. drogę przebytą przez uczestnika Konkursu, stanowiącą kryterium przyznania nagród, gdzie 1 zł. wartości zakupu będzie równoznaczny z 1 przebytym kilometrem, a 1 grosz 3 wartości zakupu z przebyciem 10 metrów. Na drogę przebytą przez uczestnika konkursu będą przeliczane zakupy dokonane przez niego osobiście, a także zakupy dokonane przez osoby trzecie, którym uczestnik konkursu, zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie dla Stałych Klientów „Rodziynka”, przekazał karty dodatkowe zwane „breloczkami”. 2. Warunkiem przeliczenia wartości zakupu na drogę przebytą przez uczestnika Konkursu jest uprzednie zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z § 9, a także okazanie karty bądź breloczka Rodziynka kasjerce rejestrującej daną transakcję sprzedaży.

3. Każdy z trzech uczestników Konkursu, którzy przebędą najdłuższą drogę w czasie trwania całego Konkursu, otrzyma nagrodę główną, o jakiej mowa w § 10 ust. 1. 4. Każdy z pięciu uczestników Konkursu, którzy przebędą najdłuższą drogę w czasie każdego z etapów miesięcznych trwania Konkursu, o jakich mowa w § 7 ust. 2, otrzyma nagrodę miesięczną, o jakiej mowa w § 10 ust. 2. 5. Każdy z pięćdziesięciu uczestników Konkursu, którzy przebędą najdłuższą drogę w czasie każdego z etapów tygodniowych trwania Konkursu, o jakich mowa w § 7 ust. 3, otrzyma nagrodę tygodniową, o jakiej mowa w § 10 ust. 3. 6. Każdy z dziesięciu uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi w czasie trwania każdego z etapów tygodniowych trwania Konkursu, o jakich mowa w § 7 ust. 3, dokonają zgłoszenia do udziału w Konkursie oraz w czasie trwania tego samego etapu zakupią przynajmniej jeden Produkt, otrzyma dodatkową nagrodę tygodniową, o jakiej mowa w § 10 ust. 4.

 

§ 10 [Nagrody] 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw bonów do wykorzystania w sieci handlowej Carrefour o łącznej wartości nominalnej 5.000,- zł., ważnych do dnia 31.08.2010r. Do każdej z nagród głównych przyznana zostanie laureatowi dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 555,55 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. Nagrodą miesięczną w Konkursie jest zestaw bonów do wykorzystania w sieci handlowej Carrefour o łącznej wartości nominalnej 500,- zł., ważnych do dnia 31.08.2010 r. 3. Nagrodą tygodniową w Konkursie jest bon do wykorzystania w sieci handlowej Carrefour o wartości nominalnej 50,- zł., ważny do dnia 31.08.2010 r. 4. Dodatkową nagrodą tygodniową w Konkursie jest zestaw składający się z naczynia żaroodpornego oraz rękawicy o łącznej wartości brutto 13,36 zł. 5. Zwycięzcy jakiejkolwiek nagrody nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego

 

Pełen regulamin na stronie -> http://www.winiary.pl/file.aspx?fileID=10480
Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Wasze komentarze

zgłoś
kasia8120 8 lipca 2010 kasia8120 napisała:

nie kupuję winiary :(