wrze.14

AlleMisto

dodano: 14 września 2009 przez plocia


Konkurs zaczyna się w dniu 1 września 2009 roku, a kończy w dniu 27 listopada 2009 roku (włącznie z postępowaniem reklamacyjnym). Zasady Prowadzenia Konkursu Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki: 1) jest użytkownikiem Serwisu Allegro w rozumieniu Regulaminu Allegro; 2) dokonała pełnej aktywacji Konta zgodnie z Regulaminem Allegro; 3) jest pełnoletnia (ukończyła 18 lat); 4) jej Konto w Serwisie Allegro nie jest zablokowane oraz będzie aktywne przez cały czas trwania Konkursu; przystąpi do Konkursu w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 października 2009 r. poprzez dokonanie Rejestracji na Stronie Konkursu zgodnie z punktem 7 poniżej.  

Rejestracja na Stronie Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól i spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków: a. podanie swoich danych osobowych: nazwy użytkownika w Serwisie Allegro, imienia, nazwiska, adresu e‐mail podanego przez Uczestnika jako adres e‐mail użytkownika w Serwisie Allegro; b. wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Allegro; c. wyrażenie zgody na publikację należącej do Uczestnika nazwy użytkownika w Serwisie Allegro na liście przedstawiającej aktualną i końcową klasyfikację Uczestników Konkursu, zamieszczonej na Stronie Konkursu; d. podanie adresu e‐mail co najmniej jednego Znajomego i maksymalnie trzech Znajomych, e. oświadczenie o wyrażeniu przez Znajomego zgody na podanie jego adresu email dla celów Konkursu. f. upoważnienie Allegro do wysłania w imieniu Uczestnika do Znajomego, na adres e‐mail Znajomego podany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji, wiadomości e‐mail zawierającej informację o poleceniu Znajomemu Serwisu Allegro przez Uczestnika g. akceptacja Regulaminu Konkursu.  

Poprzez dokonanie pierwszej prawidłowej Rejestracji na Stronie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.  

Poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji na Stronie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik dokonuje wskazania Znajomego, któremu poleca Serwis Allegro (zwanego dalej „Zgłoszeniem Znajomego”).  

Uczestnik może dokonywać więcej niż jednej Rejestracji i Zgłoszeń Znajomych. Każda Rejestracja Uczestnika następująca po pierwszej Rejestracji będzie traktowana jako dokonanie przez Uczestnika biorącego udział w Konkursie dodatkowych Zgłoszeń Znajomych. Uczestnicy mogą dokonywać Rejestracji i Zgłoszeń Znajomych w Konkursie w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 października 2009 r., do godziny 23:59. Uczestnik otrzymuje jeden punkt w Konkursie (dalej „Punkt”) w wyniku spełnienia przez Znajomego wskazanego przez Uczestnika w Zgłoszeniu Znajomego łącznie następujących warunków: a. dokonania przez Znajomego pełnej rejestracji oraz pełnej aktywacji Konta w Serwisie Allegro zgodnie z Regulaminem Allegro; oraz b. po spełnieniu warunku określonego w postanowieniu lit. a powyżej, dokonania przez Znajomego dodatkowej rejestracji weryfikującej, polegającej na wejściu przez Znajomego na stronę internetową wskazaną w formie linka (adresu url) w otrzymanej przez niego wiadomości e‐mail, o której mowa w punkcie 7 lit f. niniejszego Regulaminu, oraz podaniu na tej stronie nazwy użytkownika w Serwisie Allegro należącej do Znajomego (tzw. loginu) oraz specjalnego kodu jednorazowego użytku (tzw. tokena) zawartego w otrzymanej przez Znajomego wiadomości e‐mail, o której mowa w punkcie 7 lit f. niniejszego Regulaminu; powyższe warunki zwane są dalej łącznie w Regulaminie „Rejestracją Znajomego w Serwisie Allegro”. Do otrzymania Punktu uprawnia wyłącznie Rejestracja Znajomego w Serwisie Allegro dokonana przez Znajomego wskazanego przez Uczestnika w Zgłoszeniu Znajomego w terminie do dnia 14 listopada 2009r., do godziny 23:59. Rejestracje Znajomych w Serwisie Allegro dokonane po upływie powyższego terminu nie będą uwzględniane dla celów przyznania Punktów Uczestnikom.  

Do otrzymania Punktu uprawnia tylko jedna Rejestracja Znajomego w Serwisie Allegro dokonana przez danego Znajomego wskazanego przez Uczestnika w Zgłoszeniu Znajomego.  

O kolejności Uczestników w Konkursie decyduje liczba Punktów uzyskanych w Konkursie. Zwycięzcą Konkursu (zwanym dalej „Zwycięzcą”) zostanie ten Uczestnik, który otrzyma największą liczbę Punktów. W przypadku takiej samej ilości Punktów uzyskanej przez dwóch lub więcej Uczestników, o kolejności pomiędzy tymi Uczestnikami rozstrzyga moment dokonania ostatniej z rejestracji w Serwisie Allegro, dokonanych przez Znajomych wskazanych przez danego Uczestnika w Zgłoszeniach Znajomych (w kolejności od najpóźniejszej rejestracji do najwcześniejszej rejestracji).  

Pełny regulamin na stronie http://www.allemiasto.pl/regulamin_allemiasto_30000.pdf

Strona konkursowa http://www.allemiasto.pl/#/allenagrody/
Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy